☰ Menu
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi

Wtorek 07.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie ewidencji

Dane Szpitala udostępnione są na stronie internetowej Szpitala, Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala.

Udostępniane dokumentacji medycznej

Szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta,
  •  upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę na zasadach określonych w w/w ustawie. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Wytworzył:
Joanna Petters
Udostępnił:
Joanna Patron
(2012-09-27 12:20:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Filipiak
(2017-07-25 12:05:03)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X